[1]
ชยสุโข (ไชยศิลา)พ., “A BUDDHIST TOURISM OF RELIGIOUS PLACE WAT PHRA MAHATHAT WORAMAHAWIHAN IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE”, JMND, vol. 6, no. 7, pp. 3644-3655, Sep. 2019.