[1]
พลเสนาอ., กิ่งมิ่งแฮป., and ทุริสุทธิ์ธ., “INTEGRATED RISK MANAGEMENT MODEL OF LAOS STATE FUEL COMPANY IN LAO.”, JMND, vol. 6, no. 1, pp. 197-209, Apr. 2019.