[1]
ทะสุวรรณ์ส., .พ., and กันทะเตียนว., “THE INTEGRATED BUDDHIST METHOD FOR MENTAL EMPOWERMENT OF SOLDIER OFFICERS.”, JMND, vol. 6, no. 1, pp. 210-227, Apr. 2019.