[1]
แขน้ำแก้ว เ., . พ., and วลัยเสถียร ป., “ A CASE STUDY OF NAKORN SI THAMMARAT”., JMND, vol. 6, no. 1, pp. 305–325, Apr. 2019.