[1]
(ชูศรี)พ., ศรีเครือดงส., and กลมกูลล., “A MODEL OF ACTIVE BUDDHIST DISSEMINATION OF INDIA-NEPAL OVERSEAS DHAMMADUTA MONKS BASED ON BUDDHIST PSYCHOLOGY.”, JMND, vol. 6, no. 1, pp. 375-389, Apr. 2019.