[1]
นาคชื่นป., กิ่งมิ่งแฮป., แสนโภชน์ก., and ทุริสุทธิ์ธ., “A MODEL OF SELF CARE IN HYPERTENSIVE PATIENT AT FORT PRAJAKSILAPAKOM HOSPITAL UDON THANI PROVINCE.”, JMND, vol. 6, no. 1, pp. 390-411, Apr. 2019.