[1]
(สิริชัย สิริชโย โก๋กระโทก)พ., ดวงศรีพ., and .พ., “THE DEVELOPMENT OF CHANGE MANAGEMENT MODEL TOWARDSEXCELLENCE OF THE BUDDHIST INSTITUTIONS”, JMND, vol. 6, no. 1, pp. 55-69, Apr. 2019.