[1]
วาทีธรรมวิภัชพ. and อนันตะพงศ์พ. ธ., “THE BUDDHIST’S OPINIONS TOWARD SERVICE PROVIDING ACCORDING TO SANGAHAVATTHU PRINCIPLE WAT HONGPRADITTHARAM, HAD YAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE.”, JMND, vol. 4, no. 1, pp. 76-89, Jun. 2017.