[1]
วิจิตรศีลาจารพ. and ครูกิมโสมพ. ว., “A WAY OF LIFE ACCORDING TO IDDHIPADA DHAMMA PRINCIPLE OF URAKLAWOY FISHERMEN, RASADA SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, PHUKET PROVINCE”, JMND, vol. 4, no. 1, pp. 16-29, Jun. 2017.