[1]
หนูทองแก้วก., คุณสีโลพ., and สุเมโธพ., “A STUDY OF THE CONCEPT OF HARMONY PRINCIPLE IN BUDDHIST TEXTS.”, JMND, vol. 2, no. 1, pp. 16-23, Aug. 2018.