ทองปานดีอ., เดโชชัยอ., ดำรงวัฒนะจ. and แขน้ำแก้วเ. (2017) “A STUDYING THE PROCESS OF TRANSFORMABLE PRODUCT FROM COCONUT SHELL CASE STUDY : BAN KHOK WUA COCONUT SHELL HANDICRAFT GROUP MOO 1 CHAI BURI SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, PHATTHALUNG PROVINCE.”, Journal of MCU Nakhondhat, 4(1), pp. 100-112. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153208 (Accessed: 23October2020).