ภูโคกค้อยอ.; สุมิตสวรรค์ว. SUSTAINABILITY OF WATER MANAGEMENT OF LOCAL ADMINISTRATION: A CASE STUDY OF BANTON PRAYUEN KHON KAEN. Journal of MCU Nakhondhat, v. 6, n. 10, p. 5067-5078, 22 Jan. 2020.