วาทโกวิโท (พันธพัฒน์)พ.; ฐิตญาโณ (ตุนิน)พ.; อภินนฺทเวที (แสงพงษ์)พ.; ฮ้อแสงชัยส. HUMAN ON PEACE AND BUDDHIST PEACEFUL MEANS. Journal of MCU Nakhondhat, v. 6, n. 10, p. 4697-4710, 22 Jan. 2020.