ใจเอื้อพลสุขธ.; สุขวัฒนาสินิทธิ์ก. FACTORS AFFECTING THE SUCCESS BY DDHIPADA 4 OF THE QUALITY ACCOUNTING OFFICE IN THAILAND. Journal of MCU Nakhondhat, v. 6, n. 10, p. 5079-5091, 22 Jan. 2020.