ดวงขันเพชรท. A HISTORY MANAGEMENT: CASE STUDY OF MUANG WIANG KHUK MUANG DISTRICT NONG KHAI PROVINCE. Journal of MCU Nakhondhat, v. 6, n. 10, p. 5626-5640, 14 Jan. 2020.