สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร)พ.; ญาณเมธี (ไกรเทพ)พ.; หนูทองแก้วก.; อนาวิโล (ทองบุญชู)พ.; สิริเมธี (หารเทศ)พ. THE ACTIVITY PROVIDING IN LIFE QUALITY DEVELOPMENT OF ELDERLY PEOPLE IN MOO 5, TAMBOL NAMNOY, HAD-YAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE. Journal of MCU Nakhondhat, v. 6, n. 8, p. 3788-3804, 22 Oct. 2019.