ทองปานดีอ., เดโชชัยอ., ดำรงวัฒนะจ., & แขน้ำแก้วเ. (2017). A STUDYING THE PROCESS OF TRANSFORMABLE PRODUCT FROM COCONUT SHELL CASE STUDY : BAN KHOK WUA COCONUT SHELL HANDICRAFT GROUP MOO 1 CHAI BURI SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, PHATTHALUNG PROVINCE. Journal of MCU Nakhondhat, 4(1), 100-112. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153208