เที่ยวแสวงท., เดโชชัยอ., ดำรงวัฒนะจ., & แขน้ำแก้วเ. (2017). TO STUDY THE WISDOM OF THE CARVE SHADOW PUPPET CASE STUDY : CARVE SHADOW PUPPET COMMUNITY ENTERPRISE. BANSUANJAN COMMUNITY, MUANG DISTRICT NAKHON SI THAMMARAT. Journal of MCU Nakhondhat, 4(1), 90-99. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153205