(1)
(พรสุทธชัยพงศ์)พ. ธ.; สดประเสริฐส.; ตรีไพบูลย์น.; ช่วยเพลพ. THE PROCESS OF DEVELOPMENT FOR ACTIVE AGING BY BHĀVĀNĀ 4’S. JMND 2020, 6, 5612-5625.