(1)
เรืองศรีว.; ทิพย์ญาณช.; แก้วเสถียรพ.; จุลภักดีป. COMMUNITY SELF-MANAGEMENT IN KHUNTHURI SWAMP FOREST MANAGEMENT ACCORDING TO THE FOUR NOBLE TRUTHS. JMND 2020, 6, 5481-5497.