(1)
ใจเอื้อพลสุขธ.; สุขวัฒนาสินิทธิ์ก. FACTORS AFFECTING THE SUCCESS BY DDHIPADA 4 OF THE QUALITY ACCOUNTING OFFICE IN THAILAND. JMND 2020, 6, 5079-5091.