(1)
ดวงขันเพชรท. A HISTORY MANAGEMENT: CASE STUDY OF MUANG WIANG KHUK MUANG DISTRICT NONG KHAI PROVINCE. JMND 2020, 6, 5626-5640.