(1)
สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร)พ.; ญาณเมธี (ไกรเทพ)พ.; หนูทองแก้วก.; อนาวิโล (ทองบุญชู)พ.; สิริเมธี (หารเทศ)พ. THE ACTIVITY PROVIDING IN LIFE QUALITY DEVELOPMENT OF ELDERLY PEOPLE IN MOO 5, TAMBOL NAMNOY, HAD-YAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE. JMND 2019, 6, 3788-3804.