(1)
พลเสนาอ.; กิ่งมิ่งแฮป.; ทุริสุทธิ์ธ. INTEGRATED RISK MANAGEMENT MODEL OF LAOS STATE FUEL COMPANY IN LAO. JMND 2019, 6, 197-209.