(1)
นาคชื่นป.; กิ่งมิ่งแฮป.; แสนโภชน์ก.; ทุริสุทธิ์ธ. A MODEL OF SELF CARE IN HYPERTENSIVE PATIENT AT FORT PRAJAKSILAPAKOM HOSPITAL UDON THANI PROVINCE. JMND 2019, 6, 390-411.