[1]
วาทโกวิโท (พันธพัฒน์)พ., ฐิตญาโณ (ตุนิน)พ., อภินนฺทเวที (แสงพงษ์)พ. and ฮ้อแสงชัยส. 2020. HUMAN ON PEACE AND BUDDHIST PEACEFUL MEANS. Journal of MCU Nakhondhat. 6, 10 (Jan. 2020), 4697-4710.