[1]
(พรสุทธชัยพงศ์)พ.ธ., สดประเสริฐส., ตรีไพบูลย์น. and ช่วยเพลพ. 2020. THE PROCESS OF DEVELOPMENT FOR ACTIVE AGING BY BHĀVĀNĀ 4’S. Journal of MCU Nakhondhat. 6, 10 (Jan. 2020), 5612-5625.