[1]
ใจเอื้อพลสุขธ. and สุขวัฒนาสินิทธิ์ก. 2020. FACTORS AFFECTING THE SUCCESS BY DDHIPADA 4 OF THE QUALITY ACCOUNTING OFFICE IN THAILAND. Journal of MCU Nakhondhat. 6, 10 (Jan. 2020), 5079-5091.