[1]
ดวงขันเพชรท. 2020. A HISTORY MANAGEMENT: CASE STUDY OF MUANG WIANG KHUK MUANG DISTRICT NONG KHAI PROVINCE. Journal of MCU Nakhondhat. 6, 10 (Jan. 2020), 5626-5640.