[1]
นาคชื่นป., กิ่งมิ่งแฮป., แสนโภชน์ก. and ทุริสุทธิ์ธ. 2019. A MODEL OF SELF CARE IN HYPERTENSIVE PATIENT AT FORT PRAJAKSILAPAKOM HOSPITAL UDON THANI PROVINCE. Journal of MCU Nakhondhat. 6, 1 (Apr. 2019), 390-411.