1.
พงศ์พัฒนศิริส, ปิ่นมงคลกุลส, สัจจาวัฒนาก, หมื่นเร็วเ, บุตรดาซุยว. โครงการการศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุนศักยภาพและทิศทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา. J Human and Soc Sci Univ of Phayao [Internet]. 1 [cited 2021Oct.28];1(2):39-6. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42692