[1]
จรนามลเ., “โลกทัศน์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา”, J Human and Soc Sci Univ of Phayao, vol. 1, no. 3, pp. 28-38, 1.