[1]
พงศ์พัฒนศิริส., ปิ่นมงคลกุลส., สัจจาวัฒนาก., หมื่นเร็วเ., and บุตรดาซุยว., “โครงการการศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุนศักยภาพและทิศทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา”, J Human and Soc Sci Univ of Phayao, vol. 1, no. 2, pp. 39-46, 1.