[1]
รอดสำราญ ญ., “แรงกระตุ้นทางการคลังของ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”, J Human and Soc Sci Univ of Phayao, vol. 1, no. 1, pp. 52–61, Mar. 2013.