[1]
มั่งคั่งก., เขตปิยรัตน์ภ., พีรพันธุ์พ., สุขบำรุงว., รักวงษ์น., and จิระวงศ์เสถียรส., “Brand Development for Building Value Perception of Long Lablae Durian of KonRak durian Bandannakham Club, Muang, Uttaradit Province”, J Human and Soc Sci Univ of Phayao, vol. 7, no. 1, pp. 274 - 298, Mar. 2019.