พงศ์พัฒนศิริส.; ปิ่นมงคลกุลส.; สัจจาวัฒนาก.; หมื่นเร็วเ.; บุตรดาซุยว. โครงการการศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุนศักยภาพและทิศทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, v. 1, n. 2, p. 39-46, 11.