(1)
พงศ์พัฒนศิริส.; ปิ่นมงคลกุลส.; สัจจาวัฒนาก.; หมื่นเร็วเ.; บุตรดาซุยว. โครงการการศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุนศักยภาพและทิศทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา. J Human and Soc Sci Univ of Phayao 1, 1, 39-46.