(1)
รอดสำราญ ญ. แรงกระตุ้นทางการคลังของ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. J Human and Soc Sci Univ of Phayao 2013, 1, 52-61.