(1)
มั่งคั่งก.; เขตปิยรัตน์ภ.; พีรพันธุ์พ.; สุขบำรุงว.; รักวงษ์น.; จิระวงศ์เสถียรส. Brand Development for Building Value Perception of Long Lablae Durian of KonRak Durian Bandannakham Club, Muang, Uttaradit Province. J Human and Soc Sci Univ of Phayao 2019, 7, 274 - 298.