[1]
พงศ์พัฒนศิริส., ปิ่นมงคลกุลส., สัจจาวัฒนาก., หมื่นเร็วเ. and บุตรดาซุยว. 1. โครงการการศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุนศักยภาพและทิศทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. 1, 2 (1), 39-46.