[1]
รอดสำราญ ญ. 2013. แรงกระตุ้นทางการคลังของ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. 1, 1 (Mar. 2013), 52–61.