[1]
ยิ่งยงศักดิ์ว. 2019. การใช้ภาษาในการเสนอภาพสตรี จากนิตยสารบันเทิงไทย. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. 6, 2 (Jun. 2019), 140 - 152.