กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดปุรณาวาส โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล